ADR Leidinggevenden

Vierdaagse cursus

Tijdens deze vierdaagse ADR cursus worden alle onderwerpen behandeld die van belang zijn deelnemers te leren om bepalingen van ADR in de dagelijkse werksituaties toe te passen.

Doel van de training

Na het voltooien van deze cursus worden chauffeurs beter geïnformeerd en begeleid en daarnaast worden opdrachtgevers van meer- en betrouwbare informatie voorzien. Dit verbetert de dienstverlening en de kwaliteit van het bedrijf.

Inhoud van de cursus

Tijdens de opleiding komen er zaken aan de orde als: algemene kennis van gevaarlijke stoffen, structuur ADR, vervoer stukgoed, brandbestrijding, herkenning en juist gebruik van oranje borden, verlenen van eerste hulp, regels en wetgeving omtrent vervoer en technische voertuigkennis.

Programma en locatie

Het is een vierdaagse cursus met theorie en praktijk en na afloop wordt er een examen afgenomen, het examen mag pas worden afgenomen als alle lessen zijn gevolgd. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat ADR voor leidinggevenden uitgereikt. Bij de start van de cursus ontvang je een lesmap met daarin al het nodige studiemateriaal. De cursussen kunnen op diverse locaties in Nederland worden gegeven.

Waarde Code 95

De cursus telt mee voor 28 uur theoretische nascholing.

Certificaat

Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat ADR voor leidinggevenden uitgereikt.