Code 95

Wat is code 95?

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig en kan verlengd worden door het volgen van 35 uur nascholing. Achter de code staat de datum waarop de geldigheid van de code verstrijkt. Deze permanente verplichting is geregeld in de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs.

De Richtlijn Vakbekwaamheid geldt voor alle EU-beroepschauffeurs en beroepschauffeurs die in de EU werken. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigen vervoerders en beroepsvervoerders, werkgevers of werknemers. Met de invoering van de Richtlijn is het papieren chauffeursdiploma voor beroepschauffeurs verdwenen. In plaats hiervan komt een code vakbekwaamheid op het rijbewijs, de code 95.

Men is vanuit Europa altijd met verbeteringen c.q. veranderingen bezig, zo staan er voor 1 januari 2021 ook een viertal veranderingen klaar. Ten eerste er moet meer variatie in de scholing komen, zodat de chauffeurs niet bv. vier keer dezelfde cursus gaan doen naast het praktijk gedeelte, chauffeurs mogen binnen een cyclus van vijf jaar een keer dezelfde cursus doen en de andere drie cursussen moeten uniek zijn, waarbij de verplichte 7 uur praktijktraining van kracht blijft. Tweede, binnen de opgeknipte cursussen vinden per 1 januari 2021 ook een verandering plaats, de theoretische  cursussen die over meerdere dagen zijn verdeeld moeten vanaf 1 januari 2021 aaneengesloten plaatsvinden, als men bv op 4 januari het eerste deel van de cursus volgt, moet het tweede gedeelte op 5 januari plaatsvinden. Derde, er wordt een limiet gesteld aan het aantal uren e-learning dat iemand in een nascholingscursus van 35 uur mag volgen, de limiet is 12 uur. Vanaf 1 januari 2021 kunnen nascholingscursussen uit vier uur e-learning bestaan. Een chauffeur kan dus 3 cursussen van vier uur e-learning volgen. Vierde, verplichte opleidingen op grond van andere EU-wetgeving. Binnen Europa gelden ook andere verordeningen en richtlijnen die een opleiding verplichten, hierbij moet je denken aan het vervoer van vee, pluimvee en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De invoering van code 95 moet leiden tot grotere verkeersveiligheid in Europa en het terugdringen van het aantal verkeersongevallen waarbij vrachtauto’s en bussen zijn betrokken. Daarnaast is reductie van het brandstofverbruik een doelstelling. Met als gevolg minder CO2 uitstoot en daardoor een beter leefmilieu in Europa. Extra scholing draagt ook bij aan betere vaardigheden van chauffeurs, waardoor het imago van de sector verbetert.

Iemand die beroepschauffeur op een vrachtauto en/of bus wil worden, moet het noodzakelijke rijbewijs én basiskwalificatie code 95 halen. Nadat alle examens en toetsen zijn behaald kan code 95 op het rijbewijs worden geschreven. Deze is basiskwalificatie code 95 is vijf jaar geldig.

Om daarna de code 95 te verlengen volgt een chauffeur 35 uur nascholing. Daar kan de chauffeur vijf jaar voor het verlopen van de code 95 al mee beginnen. De opleidingen die in aanmerking komen voor de nascholing code 95 moeten zijn gecertificeerd door CCV. Niet-gecertificeerde opleidingen tellen niet mee in het verplichte aantal nascholingsuren. Van de 35 uur nascholing moet 7 uur praktijkopleiding zijn gevolgd. De definitie van een praktijkopleiding is dat de bestuurder minimaal 2,5 uur in een vrachtauto of simulator aan het rijden is. De opleidingen worden niet afgesloten met een examen.