FAQ HR

Veel gestelde vragen voor chauffeurs

1Hoe kan ik zien of code 95 al op mijn rijbewijs staat?
Achter de geldigheidsdatum van rijbewijscategorieën C, C1 en/of D, D1 staat in kolom 12 ‘95’ met een geldigheidsdatum.
2Ik ben geboren voor 1 juli 1955. Ben ik nog vrijgesteld?
Nee, helaas. De vrijstelling voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 is vervallen per 1 juni 2015. Als de oudere chauffeur het rijbewijs heeft verlengd tussen 10 september 2009 (ingang Richtlijn vakbekwaamheid) en 1 juni 2015 (vervallen vrijstelling) dan is de code 95 met een geldigheidsdatum op het rijbewijs vermeld. Het ministerie heeft bepaald dat deze geldigheid vervalt per 1 april 2020. Wil de oudere chauffeur opnieuw de code 95 op het rijbewijs hebben dan zal 35 uur nascholing gevolgd moeten worden.
3Wat gebeurt er als ik niet op tijd code 95 heb gevolgd?
Als u binnen de periode van vijf jaar niet de nascholing hebt gevolgd bent u volgens de wet niet meer vakbekwaam. U bent dan niet gerechtigd om beroepsmatig op voertuigen te rijden waar een C- of D- rijbewijs voor nodig is, tenzij u onder één van de uitzonderingsregels valt. Als u uw vakbekwaamheid weer wilt halen moet u eerst uw 35 uur nascholing volgen, of wanneer u na 10 september 2009 uw rijbewijs C heeft gehaald en nog geen basiskwalificatie heeft, eerst de basiskwalificatie halen.
4Wat is de boete als ik geen code 95 op mijn rijbewijs heb staan?
Het boetebedrag is 800 euro, de chauffeur mag niet verder rijden en de verzekering dekt geen schade wanneer het rijbewijs niet geldig is. Als code 95 niet op het rijbewijs staat, wanneer dit wel nodig is, is het rijbewijs niet geldig. Als er wel 35 uur nascholing gevolgd is, maar de code 95 is nog niet op het rijbewijs bijgeschreven, dan geldt het rijbewijs als niet geldig bij beroepsmatig gebruik zonder vrijstelling. De controleur accepteert geen gevolgde 35 uur nascholing, alleen de code 95 op het rijbewijs volstaat.
5Wat gebeurt er met het chauffeursdiploma na de invoering van de Richtlijn Vakbekwaamheid?
Het chauffeursdiploma is komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de code 95 op het rijbewijs gekomen.
6Vervalt mijn rijbewijs C of D als ik geen code 95 erop heb?
Nee, rijbewijs C en/of D blijft behouden alleen mag je zonder code 95 niet beroepsmatig rijden, tenzij een vrijstelling van toepassing is.
7Wie is verantwoordelijk voor de verplichte nascholing?
De chauffeur is er zelf verantwoordelijk voor dat hij zijn code 95 behoudt. Gezien het gezamenlijke belang is de nascholing een zaak van de werknemer én de werkgever. Er zijn veel vragen over wie de nascholing betaalt. Cao-partijen hebben hierover afspraken gemaakt welke zijn vastgelegd in de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen.
8Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de nascholing?
In de cao- beroepsgoederenvervoer is vastgelegd dat de werknemer de kosten voor het rijbewijs moet betalen. De kosten voor opleidingen zijn voor de werkgever. (zie TLN-CAO 2017-2020, artikel 43). Voor overige sectoren zal je zelf even moeten zoeken in de voor jou geldende cao of vraag het jouw personeelsfunctionaris.
9Hoeveel uur nascholing moet ik volgen?
U moet 35 uur nascholing in vijf jaar tijd volgen. Van deze 35 uur moet minimaal zeven uur (één dag) een praktijktraining zijn waarbij de chauffeur zelf minimaal 2,5 uur rijdt.
10Hoeveel nascholing moet ik volgen als ik C én D rijbewijs heb met code 95
Heeft een chauffeur een C én D rijbewijs met code 95, dan hoeft hij of zij per 5 jaar maar 35 uur nascholing te volgen en geen 70 uur.
11Als ik van werkgever verander, ben ik dan mijn uren kwijt?
Nee, bij het veranderen van werkgever zullen de gemaakte nascholingsuren niet verdwijnen, ze blijven gewoon staan op naam van de chauffeur. Alle nascholingsuren zijn persoonsgebonden.
12Waar vind ik een overzicht van gevolgde nascholingsuren?
Op Mijn CBR staat het overzicht met gevolgde nascholingsuren. Hiervoor is DigiD nodig. Kijk onder het tabblad Mijn dossier of Resultaten bekijken. Klik vervolgens op Download resultaten.
13Wat zijn de gevolgen voor chauffeurs die niet aan de nascholingsverplichting hebben voldaan?
In dat geval kan de code 95 niet verlengd worden en mag de chauffeur niet meer beroepsmatig rijden. Begin op tijd met het volgen van nascholing, dit kan vanaf vijf jaar voor de einddatum van de code 95. Pas wanneer 35 uur nascholing is gevolgd, mag er weer beroepsmatig gereden worden. De basiskwalificatie hoeft niet opnieuw behaald te worden.
14Hoe kan ik bijhouden hoeveel uren code 95 ik gevolgd heb?
Chauffeurs kunnen via CCV (mijn.cbr.nl) een overzicht krijgen van het totaal aantal gevolgde nascholingsuren. Het inloggen op deze site moet men doen door middel van een DigiD-code. Deze pagina is persoonsgebonden voor de chauffeur.
15Blijven de einddata code 95 voor categorie C en D verschillend?
Zijn de einddata van de code 95 voor C en D op uw rijbewijs verschillend? Deze worden na de eerste verlenging van de code 95 gelijk getrokken. Hier wordt uitgegaan van de dichtstbijzijnde datum. Bijvoorbeeld: de einddatum van de code 95 voor categorie D is 1 februari 2020 en die van C 15 maart 2021. Op 1 januari 2020 heeft deze chauffeur alle 35 uur nascholing gevolgd. De chauffeur laat op 5 januari 2020 de code 95 op het rijbewijs bijschrijven. De nieuwe einddatum code 95 van zowel de categorie C als D wordt dan 1 februari 2025. Bij de eerste verlenging van code 95 worden dus beide einddata gelijkgetrokken.
16Wanneer kan ik beginnen met nascholing voor de volgende nascholingsperiode?
- vijf jaar voor het verlopen van de code 95.
- hebben rijbewijs C en D verschillende einddata code 95? Hanteer dan de dichtstbijzijnde einddatum min vijf jaar.
17Geldt code 95 ook voor de rijbewijscategorie E bij C?
Ja, chauffeurs die in het bezit zijn van rijbewijs C1, C, D1 of D met code 95 kunnen ook het praktijkexamen doen voor rijbewijs C1E, CE, D1 of DE (trekker-oplegger/vrachtauto/bus met aanhangwagen). De code 95 wordt dan ook achter de categorie E op het rijbewijs gezet.
18Welke opleidingen en trainingen komen in aanmerking?
Er is veel keuze in het aanbod van opleidingen en trainingen. Chauffeurs kunnen hun individuele nascholingsprogramma ook zeer praktijkgericht invullen. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing chauffeurs minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen, waarvan zij zelf 2,5 uur actief rijden. De opleidingen en trainingen moeten gecertificeerd zijn door CBR om mee te tellen voor de verplichte nascholing.
19Is een heftruckopleiding ook een praktijkopleiding?
Nee, met een praktijkopleiding wordt een opleiding bedoeld waar de chauffeur zelf een touringcar of vrachtauto bestuurd. De chauffeur moet dan minimaal 2,5 uur zelf rijden.
20Moet ik de cursussen die ik volg ook afronden met een examen?
Nee, voor de nascholing hoeft u alleen geen examen te doen. Voor het verkrijgen van het certificaat/ diploma van de opleiding kan het wel nodig zijn. De uren van het examen tellen niet mee als nascholingsuren.
21Tellen alle cursussen voor code 95 mee?
Nee, alleen door het CCV gecertificeerde opleidingen gelden voor de nascholing.
22Mag ik één cursus twee of meer keren volgen?
Ja, het is mogelijk om een cursus twee of meer keren te volgen. Wel moet binnen de 35 uur nascholing minimaal zeven uur (één dag) praktijktraining zitten.
23Kan ik meer dan 35 uur nascholing volgen in een periode van 5 jaar?
Per periode van 5 jaar mag maximaal 35 uur nascholing gevolgd worden. Meer uren die gevolgd worden tellen niet mee voor code 95. Vooraf sparen is niet mogelijk.
24Kan ik de cursussen ook in het buitenland volgen?
De cursussen kunnen alleen gevolgd worden in het land waar u werkt of woont. U moet dus een relatie met het land hebben waar u de cursus wilt volgen. Als u de nascholing in het buitenland volgt en u moet uw rijbewijs in Nederland laten verlengen zult u bewijs moeten leveren dat u de cursus in het buitenland hebt gevolgd. Als u de cursussen in Nederland volgt en u moet uw rijbewijs in het buitenland laten verlengen koopt u bij het CCV een omwisseldocument.
2535 uur nascholing gevolgd en nu?
Als de nascholingsuren zijn gevolgd, dan stuurt CBR automatisch een Verklaring van nascholing (VVN) naar RDW. De chauffeur ontvangt hiervan bericht per mail bericht. Het is daarom belangrijk dat de opleider bij het aanmelden van nascholingscursussen het huidige mailadres invult. Vervolgens verlengt de chauffeur bij de gemeente de code 95 op het rijbewijs met 5 jaar. In veel gevallen lopen de geldigheidsdatum van het rijbewijs en code 95 niet gelijk. Let op: zodra de code 95 op het rijbewijs staat, kan weer begonnen worden met de opbouw van nieuwe nascholingsuren. Nascholingsuren die worden gevolgd in de periode tussen het behalen van de VVN en het bijschrijven van de nieuwe code 95 en nascholingsuren die meer dan 5 jaar voor verloop van uw code 95 zullen vervallen. Voor het bijschrijven van de code 95 op een geldig rijbewijs is geen Gezondheidsverklaring nodig.
26Biedt Code 95 voor werknemers ook voordelen?
Code 95 geeft – behalve een wettelijke verplichting - ook voordelen voor zowel werkgevers en werknemers. Goed geschoolde chauffeurs zijn productiever, breder inzetbaar en ze leveren hierdoor een bijdrage aan een beter rendement. Voor zowel de werkgever als de werknemer biedt de nascholing kansen voor bijvoorbeeld taakuitbreiding of -verandering, waardoor chauffeurs meer verantwoordelijkheid krijgen. Door de nascholing van 35 uur in vijf jaar vergroten chauffeurs hun kennis en worden ze waardevoller voor het bedrijf.