Voor bedrijven

Code 95 geeft – behalve een wettelijke verplichting – ook voordelen voor zowel werkgevers en werknemers. Goed geschoolde chauffeurs zijn productiever, breder inzetbaar en ze leveren hierdoor een bijdrage aan een beter rendement. Voor zowel de werkgever als de werknemer biedt de nascholing kansen voor bijvoorbeeld taakuitbreiding of -verandering, waardoor chauffeurs meer verantwoordelijkheid krijgen. Door de nascholing van 35 uur in vijf jaar vergroten chauffeurs hun kennis en worden ze waardevoller voor het bedrijf.

In dat geval kan de code 95 niet verlengd worden en mag de chauffeur niet meer beroepsmatig rijden. Begin op tijd met het volgen van nascholing, dit kan vanaf vijf jaar voor de einddatum van de code 95. Pas wanneer 35 uur nascholing is gevolgd, mag er weer beroepsmatig gereden worden. De basiskwalificatie hoeft niet opnieuw behaald te worden.

Er is veel keuze in het aanbod van opleidingen en trainingen. Chauffeurs kunnen hun individuele nascholingsprogramma ook zeer praktijkgericht invullen. De enige eis is dat van de 35 uur nascholing chauffeurs minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen, waarvan zij zelf 2,5 uur actief rijden. De opleidingen en trainingen moeten gecertificeerd zijn door CBR om mee te tellen voor de verplichte nascholing.

Voor chauffeurs

Achter de geldigheidsdatum van rijbewijscategorieën C, C1 en/of D, D1 staat in kolom 12 ‘95’ met een geldigheidsdatum.

Nee, helaas. De vrijstelling voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 is vervallen per 1 juni 2015. Als de oudere chauffeur het rijbewijs heeft verlengd tussen 10 september 2009 (ingang Richtlijn vakbekwaamheid) en 1 juni 2015 (vervallen vrijstelling) dan is de code 95 met een geldigheidsdatum op het rijbewijs vermeld. Het ministerie heeft bepaald dat deze geldigheid vervalt per 1 april 2020. Wil de oudere chauffeur opnieuw de code 95 op het rijbewijs hebben dan zal 35 uur nascholing gevolgd moeten worden.

Als u binnen de periode van vijf jaar niet de nascholing hebt gevolgd bent u volgens de wet niet meer vakbekwaam. U bent dan niet gerechtigd om beroepsmatig op voertuigen te rijden waar een C- of D- rijbewijs voor nodig is, tenzij u onder één van de uitzonderingsregels valt. Als u uw vakbekwaamheid weer wilt halen moet u eerst uw 35 uur nascholing volgen, of wanneer u na 10 september 2009 uw rijbewijs C heeft gehaald en nog geen basiskwalificatie heeft, eerst de basiskwalificatie halen.