Klachtenregeling

Ik heb een klacht, wat nu?

SBVO stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat u als klant de beste behandeling krijgt en het best haalbare product.  Het kan echter altijd een keer voorkomen, dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Aangezien wij de tevredenheid van u als klant heel belangrijk vinden heeft SBVO een klachtenprocedure.

Hieronder vindt u de manier waarop wij met klachten omgaan.

  • De klacht kan telefonisch worden doorgegeven, maar bij voorkeur via e-mail of per brief.
  • Uw klacht wordt geregistreerd, u krijgt binnen 5 dagen een bevestiging van ontvangst en de klacht wordt in behandeling genomen en besproken met een van de directieleden.
  • Degene die uw klacht behandelt, neemt contact op met degene die binnen SBVO bij de klacht betrokken is en verzamelt zo de nodige informatie.
  • Daarna neemt de behandelaar contact met u op om u de mogelijkheid te geven uw klacht mondeling toe te lichten.
  • Uiteindelijk wordt aan de hand van de verzamelde informatie binnen 4 weken  een uitspraak gedaan en informeert de behandelaar u schriftelijk over zijn of haar bevindingen.

Tegen de afwikkeling van de klacht kan beroep worden aangetekend bij de geschillencommissie van de branchevereniging FAM of BOVAG. De uitspraak van de FAM of BOVAG wordt binnen 4 weken gedaan en is voor partijen bindend. 

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachten en de wijze van afwikkeling worden volgens wettelijke voorschriften bewaard.