Privacyverklaring

Samenwerkende Beroepsvervoersopleider B.V.

Samenwerkende Beroepsvervoersopleiders B.V., hierna te noemen SBVO, gevestigd aan de Pyrietstraat 4 1812 SC  te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. SBVO verwerkt uw persoonsgegevens volgens de uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:

SBVO B.V.

Pyrietstraat 4

1812 SC te Alkmaar

https://www.sbvo.nl

KVK: 76716058

Privacyverklaring SBVO

1 september 2020

 

SBVO hecht er veel belang aan dat uw persoonsgegevens bij ons in veilige handen zijn. Wij verwerken uw gegevens dan ook volgens de uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

 

Persoonsgegevens

 

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • kandidaatsnummer (CBR)
 • IBAN
 • geslacht
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • gevolgde cursussen en opleidingen
 • examenresultaten

 

Het kandidaatsnummer verkrijgen wij van het CBR wanneer wij u daar registeren voor een examen of nascholingscursus in het kader van de richtlijn vakbekwaamheid (code 95).

 

Ook verwerken wij persoonsgegevens van zakelijk relaties. Persoonsgegevens die wij hierbij verwerken zijn:

 

 • organisatienamen van opdrachtgevers
 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen
 • IBAN
 • BTW aansluitnummer

 

Persoonsgegevens die u ons actief verstrekt door bijvoorbeeld in te loggen op onze website, telefonisch of in correspondentie:

 

 • gegevens over uw surfgedrag (activiteiten) op onze website
 • IP-adres
 • uw locatiegegevens

 

Het niet vertrekken van persoonsgegevens kan betekenen dat wij bepaalde diensten niet voor u kunnen verzorgen. Voor het verzorgen een rijopleiding en nascholingscursussen in het kader van de richtlijn vakbekwaamheid  is het bijvoorbeeld strikt noodzakelijk dat u ons bepaalde persoonsgegevens verstrekt om de cursus te kunnen verzorgen.

 

Het verwerken van uw persoonsgegevens

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • het begeleiden en uitvoeren van een cursus of (rij)opleiding
 • om u te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • om goederen en diensten bij u af te leveren
 • voor het afhandelen van betalingen
 • om uw surfgedrag op onze website te kunnen analyseren om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 

SBVO gebruikt uw gegevens niet ten behoeve van geautomatiseerde besluitvorming. Ook worden uw persoonsgegevens niet gebruikt ten behoeve van profilering.

 

 

 

Het delen van persoonsgegevens met derden

 

Voor de uitvoering van onze overeenkomst of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen kan het nodig zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Dit zijn onder andere bedrijven waarmee SBVO samenwerkt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat uw gegevens met eenzelfde zorgvuldigheid worden verwerkt. SBVO blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. SBVO verkoopt uw gegevens niet aan derden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

SBVO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Bepaalde gegevens zullen wij langer bewaren omdat de wetgever hiervoor een termijn heeft bepaald. SBVO bewaart uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie en zal uw gegevens niet delen met organisaties die buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

 

Toegang website  

 

Door in te loggen op onze website krijgt u toegang tot een omgeving waar u zelf dingen kunt inzien, instellen, opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer u dat heeft gedaan, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u te kunnen opnemen en voor de overeenkomst die wij met u sluiten.

 

Recht op inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens welke SBVO verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking door SBVO in te trekken en u heeft het recht uw persoonsgegevens aan een andere organisatie te laten overdragen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of intrekken toestemming van verwerking van uw persoonsgegevens door SBVO kenbaar maken door een email te sturen naar info@sbvo.nl Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. SBVO wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via voorgenoemde link.

 

 

 

Cookies

 

SBVO analyseert uw surfgedrag om uw gedrag op onze website te kunnen analyseren om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Wij gebruiken daarvoor functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben wij uw toestemming gevraagd voor het plaatsen daarvan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.