SOOB

SOOB-subsidie

Opleidingen vergroten de inzetbaarheid van uw medewerkers.

Uit alle cijfers blijkt: de sector transport en logistiek heeft een gunstig toekomstperspectief. Dat vertaalt zich onder andere in de aanhoudende grote vraag naar vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers. SOOB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector, stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige én toekomstige medewerkers in de bedrijfstak. Dit doet SOOB door het verstrekken van subsidies via SOOB Subsidiepunt.

Met SOOB-subsidie is het nog gunstiger om deze (nieuwe) medewerkers op te leiden. Zowel voor instroom uit andere sectoren als bij het laten doorgroeien van eigen medewerkers. Profiteer nu van de subsidie op de opleiding. Bij instroom uit andere sectoren is dat 50%, bij doorstroom binnen het eigen bedrijf zelfs 65%!

Subsidie voor branchekwalificerende scholing.

Werkgevers die werknemers willen opleiden voor een branche kwalificerend certificaat of diploma, kunnen bij SOOB Subsidiepunt terecht. De keuze uit vak gerelateerde opleidingen is breed en varieert van opleidingen voor chauffeurs en logistiek personeel tot opleidingen voor het middenkader. Ook voor medewerkers in de sectoren verticaal transport en verhuizen is er een breed scala aan opleidingen met subsidie.

Gecertificeerde opleiders en examen instellingen.

SOOB-subsidie is beschikbaar voor opleidingen die worden uitgevoerd door opleiders met het certificaat ‘(Voorlopig) Gecertificeerd Opleider Transport & Logistiek’. Volgen uw medewerkers een branchekwalificerende opleiding met SOOB-subsidie? Dan moet de opleiding afgesloten worden met een officieel en onafhankelijk examen dat wordt afgenomen door een goedgekeurde exameninstelling.

Hoe werkt het?

Subsidie kunt u heel eenvoudig aanvragen via SOOB Subsidiepunt. Het is belangrijk om de aanvraag te doen voordat de opleiding begint. De subsidie is beschikbaar van 1 januari t/m 31 december 2020. Per opleidingscategorie geldt er een subsidieplafond. Zodra dit is bereikt, wordt er geen subsidie meer verstrekt. Op alle subsidieaanvragen zijn de SOOB subsidiereglementen van toepassing. Een actueel overzicht van de subsidieplafonds, bedragen, voorwaarden en reglementen vindt u op SOOB Subsidiepunt.

Subsidie aanvragen.

Wilt u (nieuwe) medewerkers met subsidie opleiden? Registreer u dan éénmalig op de website. U ontvangt een persoonlijke inlog, waarmee u vervolgens subsidie kunt aanvragen. Gemakkelijk en online!

Opleiden met SOOB-subsidie