Stil laden en lossen

Eendaagse cursus

Deze cursus heeft het doel om chauffeurs bewust te maken van de geluiden bij het laden en lossen en deze op een goede manier zoveel mogelijk te beperken.

Inhoud cursus Stil laden en Lossen

Tijdens deze cursus krijgt de chauffeur inzicht in de manier om zo geluidsarm te Laden en te Lossen. Hier wordt ingegaan op geluid en geluidshinder, wet- en regelgeving, piekgeluiden bij laden en lossen, technische oplossingen en de beroepshouding. De deelnemers gaan tijdens de training oefenen en krijgen tips om geluid te reduceren.

Programma en locatie cursus Stil laden en Lossen

Het is een eendaagse theoriecursus. Bij de aanvang van de cursus ontvang je een lesmap met daarin al het nodige lesmateriaal. De cursus kan door heel Nederland worden gegeven.

Waarde Code 95 nascholing

De cursus telt mee voor 7 uur theoretische nascholing.