VCA cursus

Eendaagse cursus

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. In de volksmond wordt het certificaat ook wel veiligheidscertificaat genoemd. De werkgever is wettelijk verplicht om voorlichting en instructie (VCA cursus) aan te bieden over de risico’s van de uit te voeren werkzaamheden. Als een bedrijf levert aan een VCA-gecertificeerd bedrijven, dan moeten zijn medewerkers in het bezit zijn van een Veiligheidscertificaat. Enkele voorbeelden zijn de terreinen van de chemische industrie waarbij onder andere kiepautochauffeurs, kraanmachinisten, aannemers, schilders, en constructiebedrijven werkzaamheden uitvoeren. Hoofdlijnen van de VCA cursus is de algemene veiligheid en het inzicht hebben in alle veiligheidsaspecten. Het certificaat is 10 jaar geldig.

Voor wie?

VCA is van oudsher bekend vanuit de bouw. Tegenwoordig komt VCA als certificering ook veel voor in de transportsector, de onderhoudsbranche en bij overheden.

VCA Basis of VCA Vol

VCA bestaat uit twee varianten: Basis en Vol. Operationeel leidinggevenden en ZZP-ers hebben VCA Vol nodig en alle andere werknemers kunnen uit de voeten met VCA Basis.

Inhoud cursus VCA

Bij VCA staan veiligheid en gezondheid op de werkvloer centraal. Bij de cursus staan de volgende onderwerpen op het programma:

. Arbo wetgeving

. Risico’s en preventie

. P.B.M.’s (persoonlijke beschermings middel)

. Brand en explosiegevaar

. Elektriciteit

. Machines en gereedschappen

Een VCA certificaat is 10 jaar geldig en daarna moet er opnieuw examen worden afgelegd. In België en Duitsland worden VCA certificaten meestal erkend en geaccepteerd, in overige landen niet.

Waarde Code 95 nascholing

De cursus kan meetellen voor 7 uur theoretische nascholing.