Vrijstellingen nascholing chauffeurs

In de wereld van nascholing zijn er een aantal vrijstellingen op basis van werkzaamheden, voertuigen en beroepsgroepen.

Uitzonderingen in Europa zijn:

 • Voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.
 • Voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
 • Voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparaties of onderhoud en nieuwe omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
 • Voertuigen die worden gebruikt in noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties.
 • Voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met de bedoeling om het rijbewijs te behalen of het in de richtlijn vakbekwaamheid bedoelde getuigschrift.
 • Voertuigen die worden gebruikt voor niet commerciële vervoer van personen of goederen voor privédoeleinden.
 • Voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.
 • In Nederland wordt de passage (mits het rijden niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is) langs de weg gecontroleerd door te kijken of de chauffeur niet meer dan 12 uur per week aan rijtijd heeft.

Aanvullend gelden in Nederland ook onderstaande uitzonderingen als de bestuurder minimaal 21 jaar is en het voertuig binnen een straal van 50 km rondom de vestigingsplaats blijft en minder dan 12 uur rijtijd per week heeft.

Uitgezonderd zijn de voertuigen die:

 • Worden gebruikt voor het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teelplaats naar de veiling worden gebruikt voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen.
 • In de kleinhandel worden gebezigd voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel.
 • Worden gebruikt als rijdende bibliotheek, -bureau, -instructieruimte, -kantine, -tandverzorgingsdienst of -tentoonstellingsruimte.
 • Worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.
 • Voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen.
 • Voor gebruik als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, beeld- of geluidsdragers, erediensten, culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust.

Vervallen vrijstellingen voor de nascholing voor chauffeurs

Na de invoering van deze wetgeving in 2009 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu twee uitzonderingen terug getrokken.

Per 1 juni 2015 is de vrijstelling vervallen voor de chauffeurs geboren voor 1 juli 1955. Daarnaast is vanaf 1 juli 2015 de vrijstelling vervallen voor chauffeurs die per week minder dan 12 uur rijden. Houd er rekening mee dat chauffeurs zich niet meer op deze twee uitzonderingen kunnen beroepen als ze worden aangehouden. De Europese vrijstelling onder punt G. blijft wel van toepassing.